Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, αποτελούν ένα διευρυμένο οικονομικό χώρο, με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού.

Στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αντανακλά μια σύνθετη αναπτυξιακή στρατηγική η οποία στηρίζεται στις εξής δύο επιλογές:

  • η αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και
  • η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 4,2 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

18/7/2011 - Ένταξη Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα

10/3/2010 - Ενημερωτική επίσκεψη για το ΕΣΠΑ στο Νομό Χαλκιδικής

Ενημερωτική επίσκεψη στο Νομό Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, στις 15/03/2010.

Περισσότερα

5/3/2010 - Ενημερωτική επίσκεψη για το ΕΣΠΑ στο Νομό Κιλκίς

Ενημερωτική επίσκεψη στο Νομό Κιλκίς θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, στις 8/03/2010.

Περισσότερα

23/2/2010 - Ενημερωτική επίσκεψη για το ΕΣΠΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης

Ενημερωτική επίσκεψη στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, στις 25/02/2010.

Περισσότερα

19/2/2010 - Ενημερωτική επίσκεψη για το ΕΣΠΑ στο Νομό Πέλλας

Ενημερωτική επίσκεψη στο Νομό Πέλλας θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, στις 22/02/2010.

Περισσότερα
Όλα τα νέα