Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κλείσιμο Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

15/6/2017

Στις 31 Μαρτίου 2017 απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες οι τελικές εκθέσεις ολοκλήρωσης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την αποδοχή τους από τις υπηρεσίες της ΕΕ κλείνει και τυπικά η προγραμματική περίοδος 2007-2013. Η Ελλάδα απορρόφησε πλήρως τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ επιτυγχάνοντας το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/6/2017