Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013

18/7/2011

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιου Σώκου, εντάχθηκαν τον Ιούνιο 2011 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

«Αποκατάσταση Στερέωση Συντήρηση και Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς» που εντάχθηκε στις 1/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη  2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 026/2/7487/15-10-2010 με κωδικό 026, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστυλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. 

«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 3ης ΔΕ Πέλλας» που εντάχθηκε στις 6/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7239/7-10-2010 με κωδικό 022, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 740.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Πέλλας Νομού Πέλλας.

«Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής "ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ" στα Νέα Φλογητά» που εντάχθηκε στις 8/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41/2261/26-03-2010 με κωδικό 041, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.406.765 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

«Συντήρηση των οικοδομικών στοιχείων του κτηρίου Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (αναβάθμιση κτιριολογικών υποδομών)» που εντάχθηκε στις 8/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41/2261/26-03-2010 με κωδικό 041, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 645.750 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων.

«Αποκατάσταση του μαυσωλείου (τουρμπέ) του Μουσά Μπαμπά» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 026/7487/15-10-2010 με κωδικό 026, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 230.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

«Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην σχολής τεχνών & επαγγελμάτων (σχολή ΧΑΜΗΔΙΕ, μετέπειτα Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» που εντάχθηκε στις 10/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41/2261/26-03-2010 με κωδικό 041, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.059.970 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η 4η Εφορία Νεότερων Μνημείων.

«Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης» που εντάχθηκε στις 16/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41/2261/26-03-2010 με κωδικό 041, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.646.902 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων.

«12 - θέσιο δημοτικό σχολείο Γαλάτιστας» που εντάχθηκε στις 17/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7920/20.07.2009 με κωδικό 018, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.270.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Πολύγυρου Νομού Χαλκιδικής.

«Στερέωση και αποκατάσταση νότιας πτέρυγας κελιών και ενίσχυση της θεμελίωσης της νότιας και δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, Ν. Πιερίας» που εντάχθηκε στις 20/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 026/7487/15-10-2010 με κωδικό 026, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.549.800 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστυλώσεων Βυζαντινών& Μεταβυζαντινών Μνημείων.

«Παράκαμψη Αρναίας» που εντάχθηκε στις 27/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2244/27-4-2011 με κωδικό 059, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 25.300.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Εγνατία Οδός: Βελτίωση - Αναβάθμιση Α/Κ Κλειδιού» που εντάχθηκε στις 28/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2248/27-4-2011 με κωδικό 033, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 34.914.950 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ.

«Προμήθεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Θέρμης» που εντάχθηκε στις 28/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 997/22-2-2011 με κωδικό 057, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 75.571 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.

«Προμήθεια εξοπλισμού ειδικού σχολείου του Δήμου Αλεξάνδρειας» που εντάχθηκε στις 28/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 997/22-2-2011 με κωδικό 057, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 61.447 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.

«Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Mαυρονερίου- Είσοδος Κιλκίς» που εντάχθηκε στις 28/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2244/27-4-2011 με κωδικό 059, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 28.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» που εντάχθηκε στις 29/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6904/27-9-2010 με κωδικό 07, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 250.662 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι Δήμος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013