Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013

20/7/2011

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιου Σώκου, εντάχθηκαν τον Ιούνιο 2011 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που εντάχθηκε στις 8/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8354/09.12.2010 με κωδικό 51, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 843.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ορεστιάδας.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» που εντάχθηκε στις 20/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1534/31-03-2011 με κωδικό 59, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 297.392 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Δράμας.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» που εντάχθηκε στις 23/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1534/31-03-2011 με κωδικό 59, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.368 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Δοξάτου.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που εντάχθηκε στις 23/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1534/31-03-2011 με κωδικό 59, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 133.791 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ορεστιάδας.

«ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)» που εντάχθηκε στις 23/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8354/9-12-2010 με κωδικό 51, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.892 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ξάνθης.

«ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» που εντάχθηκε στις 23/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8354/9-12-2010 με κωδικό 51, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 53.078 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ξάνθης.

1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΖΩΝΗ 1» (28/6/2011) που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3312/07-4-2009 με κωδικό 07, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.487.414 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας.

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013