Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/11/1995


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012